obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a + Novinky
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera

V škole pracuje špeciálna pedagogička Mgr. Andrea Vallová
. Denne sa venuje žiakom, ktorí majú diagnostikované poruchy učenia, pomáha im prekonávať problémy vyplývajúce z ich diagnózy. Aktívne spolupracuje s učiteľmi jednotlivých predmetov, do ktorých sa premietajú problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň spolupracuje s poradenskými zariadeniami, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.


Ak aj Vy máte pocit, že Vašim deťom robí problémy zvládnuť školské požiadavky, kontaktujte špeciálnu pedagogičku na telefónnom čísle 0903160711 alebo mailom vallova@zsvajnory.sk.

Poradí Vám, čo robiť ak:
  • má Vaše dieťa problém s písmenkami (nedarí sa mu čítať alebo písať podľa Vašich predstáv či požiadaviek učiteľa);
  • Vášmu dieťaťu trvá domáca príprava na vyučovanie neúmerne dlho;
  • školské hodnotenie výkonov Vášho dieťaťa nezodpovedá vynaloženému úsiliu;
  • má Vaše dieťa nechuť (až odpor) k učeniu a ku škole.
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web