obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
 
Elektronický kontakt ŠJ: www.e-jidelnicek.eu 
 
Stránkové hodiny v školskej jedálni  
  
Pondelok - Piatok                         od 7.00 do 8.00 h, vchod cez jedáleň, nie cez kuchyňu                                                        od 12.00 do 14.00 h, počas výdaja obedov sa vybavujú iba                                                        nefungujúce čipy.  
Kontakt                                          02/43712238  
E-mail                                             jedalenvajnory@gmail.com  
Číslo účtu                                      3559193353/0200  
Odhlášky obedov                          do 8.00 h osobne alebo telefonicky   
                                                        do 14.00 h na nasledujúci deň  
Prihlášky na obed                         deň vopred  
______________________________________________________________________  
  
Úhradu stravného uskutočniť vždy do 25-teho dňa v mesiaci vopred.  
Doklad o úhrade je treba odovzdať osobne alebo mailom na hore   
uvedenú mailovú adresu, v opačnom prípade nebude   
stravníkovi obed vydaný.  
Do správy pre adresáta je dôležité uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu,   
ktorú navštevuje.   
Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za ktorého žiaka bolo stravné uhradené.  
______________________________________________________________________  
  
V školskom roku 2015/2016 sa obedy vydávajú od 11.30 do 14.00 h   
______________________________________________________________________  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web