obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
Základná škola Kataríny Brúderovej,  
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava 
Základná škola 
02/43712413 
Riaditeľ školy 
0918 730 171 
Zástupca riaditeľa školy pre I. a II. stupeň

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
/prenájom telocvične a multifunkčného ihriska/
 
02/43191557

0911987723


Školský klub detí
0917 297 659 
 
Školská kuchyňa a jedáleň 
02/43712238 
Špeciálny pedagóg 
0903 160 711 
i-pdf.gif
Mailové kontakty na učiteľov a zamestnancov
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web