obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a - Školský klub detí
   s Fotogaléria - školský rok 2015/16
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera

Čo je KOMPARO?

Ide o systém periodickej, nezávislej a externej evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Žiaci sú testovaní v týchto bodoch svojej vzdelávacej cesty:
- na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a vstupe na II. stupeň ZŠ)
- na konci 6. ročníka (priebežné testovanie)
- v 8. ročníku (priebežné testovanie)
- v 9. ročníku (na výstupe z II. stupňa ZŠ)


Školský rok 2016/2017

KOMPARO 2016

komparovyhodnotenie2016.jpg

Školský rok 2015/2016

 
komparo552016.jpg
 
Testovanie 9-2016
Testovania sa zúčastnilo 19 žiakov.

Slovenský jazyk a literatúra
Úspešnosť žiakov našej školy: 70,1%
Priemerný počet bodov našej školy: 17,5
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 62,8%
Priemerný počet bodov v rámci SR: 15,6
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: + 7,5%
Percentil školy (v % koľko škôl v SR dosiahlo v teste zo SJL horší výsledok ako naša škola): 84,8%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy: 54,1%
Priemerný počet bodov našej školy: 10,9
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 52,8%
Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,6
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: + 1,9%
Percentil školy (v % koľko škôl v SR dosiahlo v teste z MAT horší výsledok ako naša škola): 55,8%KOMPARO 2015

komparo8-9-2015.jpg
 

Testovanie 5-2015
Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov.

Slovenský jazyk a literatúra
Úspešnosť žiakov našej školy: 77,59%
Priemerný počet bodov našej školy: 23,28%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 66,62%
Priemerný počet bodov v rámci SR: 19,99
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 10,97%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy: 77,96%
Priemerný počet bodov našej školy: 23,39 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 61,99% 
Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,60 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 15,97%


Školský rok 2014/2015

KOMPARO 2014

komparo8-9-2014.jpg
 
 

Testovanie žiakov 8. ročníka.

Slovenský jazyk a literatúra 
Úspešnosť žiakov našej školy 63,60%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 61,30%
Percentil (horší výsledok v SR ako naša škola) 65,30%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy 44,90%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 46,70%
Percentil 45,40%
Fyzika
Úspešnosť žiakov našej školy 25,30%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 31,70%
Percentil 27,10%
Dejepis
Úspešnosť žiakov našej školy 32,10%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 40,20%
Percentil 22,30%
Všeobecné štúdijné predpoklady
Úspešnosť žiakov našej školy 61,10%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 54,60%
Percentil 28,30%


Testovanie žiakov 9. ročníka.

Slovenský jazyk a literatúra
Úspešnosť žiakov našej školy 51,50%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 50,50%
Percentil 61,10%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy 42,30%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 43,90%
Percentil 47,70%


Testovanie 9-2015
Testovania sa zúčastnilo 19 žiakov.

Slovenský jazyk a literatúra
Úspešnosť žiakov našej školy: 60,53%
Priemerný počet bodov našej školy: 14,53
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 62,58%
Priemerný počet bodov v rámci SR: 15,02
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: - 2,05%
Percentil školy (v % koľko škôl v SR dosiahlo v teste zo SJL horší výsledok ako naša škola): 41,70%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy: 54,74%
Priemerný počet bodov našej školy: 10,95
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 52,68%
Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,54
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: + 2,06%
Percentil školy (v % koľko škôl v SR dosiahlo v teste z MAT horší výsledok ako naša škola): 61,23%


Školský rok 2013/2014


KOMPARO 2013/2014

komparo8-92013.jpg
komparo4-62014.jpg
 
 
Testovanie žiakov 4. ročníka

Slovenský jazyk a literatúra
Úspešnosť žiakov našej školy 55,60%
Percentil (horší výsledok v SR ako naša škola) 59,37%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy 69,20%
Percentil 50,40%
Prírodoveda
Úspešnosť žiakov našej školy 50,13%
Percentil 50,96%
Vlastiveda
Úspešnosť žiakov našej školy 50,83%
Percentil 43,86%
Všeobecné štúdijné predpoklady
Úspešnosť žiakov našej školy 58,00%
Percentil 52,81%


Testovanie žiakov 6. ročníka

Slovenský jazyk
Úspešnosť žiakov našej školy 49,09%
Percentil (horší výsledok v SR ako naša škola) 47,48%
Matematika
Úspešnosť žiakov našej školy 47,69%
Percentil 33,77%
Prírodovedný blok
Úspešnosť žiakov našej školy 56,04%
Percentil 48,79%
Spoločenskovedný blok
Úspešnosť žiakov našej školy 62,46%
Percentil 65,57%
Všeobecné štúdijné predpoklady
Úspešnosť žiakov našej školy 56,54%
Percentil 46,66%
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web