obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a - Verejné obstarávanie
   a + Zmluvy 2013 - 2014
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
 
Úspešnosť našich deviatakov v prijímacích skúškach  
na štúdium na strednej škole 
 
Všetci naši deviataci boli v prijímacom konaní úspešní. Uvádzame prehľad stredných škôl, na ktoré boli prijatí. 
 
Gymnáziá: 
Gymnázium I. Horvátha (1 žiačka) 
 Gymnázium Alberta Einsteina (2 žiaci) 
Gymnázium Frederica Garcia Lorcu (1 žiačka) 
Gymnázium Ladislava Sáru (1 žiačka)   
Akadémie: 
Obchodná akadémia, Nevädzova 3 (1 žiačka) 
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2 (1 žiačka) 
Stredné odborné školy:  
Stredná odborná škola, Račianska 105 (1 žiačka) 
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 (1 žiak + 1 žiačka) 
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 (1 žiačka) 
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9 (1 žiak) 
Spojená škola - Stredná odborná škola J.A.Gagarina, Bernolákovo (1 žiak) 
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7 (1 žiak) 
Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35 (1 žiačka) 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická (2 žiaci) 
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 (1 žiačka) 
Stredné umeleké školy: 
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 (1 žiačka) 
Súkromné stredné odborné školy: 
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4 (3 žiaci) 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web